Ovečka kudrnatá

láska   ochrana   ovce   Pán   pastýř   srdce   touha   1. COvečka kudrnatá,C7 Fběloučká jako vaCta,
Fzbloudila v širou dál, Cpastýř ji Amvyhledal,
Dmšťastný s ní Gdomů chváCtá.C7
FZbloudila v širou dál, Cpastýř ji Amvyhledal,
Dmšťastný s ní Gdomů chváCtá.

2. Ó, Pane, slyš prosby mé, srdéčko zatoulané
/: vezmi si do dlaní, láska Tvá ochrání,
už chcem být na věky Tvé. :/