1. Už Dmzasvitla Fzase Cv tmách všedních Dmdní
zář první Fsvíce CadventAmní.
Teď Dmsnažme se Fpéči Co to jen Dmmít,
jak cestu FPánu CpřipraFvit.

R: CKřesťané, Fslyšte, Cco dnes zní Fk nám:
Dmblízko, Dmblízko je FPán.

2. Už zasvitla zase v tmách všedních dní
zář druhé svíce adventní.
Jít za lidmi
s láskou – to je náš cíl.
Kéž by nás Bůh v tom posilnil.

3. Už zasvitla zase v tmách všedních dní
zář třetí svíce adventní.
Ať dobrotu šíří též každý z nás
tam, kde ji spálil krutý mráz.

4. Už zasvitla zase v tmách všedních dní
zář čtvrté svíce adventní.
Pán určitě přijde! Proč se tmy bát?
Nech svoje světlo vstříc mu plát!